Search form

Luc 22:1

Pâi Pa Winô Cér̂é Mèyè Cè ki Yö Vè Mii Ièsu

Mat 26.1-5; Mar 14.1,2; Ioan 11.45-53

1Na wê tö vè ubwa na ar̂ii né var̂awa ka yèri lévèn rö-i, néé-é na Paséka.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index