Search form

Luc 22:39

Na Pwaér̂ö Na Ièsu Rö Gwêêwè Né Élaiö

Mat 26.36-46; Mar 14.32-42

39Na bör̂i tù rua mâ vi na gwêêwè néé-é na Élaiö, ûr̂û ké bâ waa xi-e yawi, cér̂é bör̂i ua-è na pâr̂â kâmö xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index