Search form

Luc 22:54

Na Vi Yiâ I Ièsu Na Pètèru

Mat 26.57-58,69-75; Mar 14.53-54,66-72; Ioan 18.12-18,25-27

54Cér̂é bör̂i tuwir̂i-e mâ yörhèè na mwâ i ka vi winô i pâi pa nâânévâ. Aè na vi nér̂êi vi na Pètèru rö dèè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index