Search form

Luc 22:63

Ké Tëvë Vè Yaané Mâ Ké Kurhauʼ Ièsu

Mat 26.67,68; Mar 14.65

63Aè pâr̂â kâmö ré tuwir̂i Ièsu, wè cér̂é kaʼ wa-è mâ rhauʼ-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index