Search form

Luc 23:1

Ièsu Rö Pwar̂a Pilato

Mat 27.1,2,11-14; Mar 15.1-5; Ioan 18.28-38

1Cér̂é bör̂i tömâ rua na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé mâ pèi Ièsu na pwar̂a Pilato.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index