Search form

Luc 23:13

É Yö Vè Mii Ièsu

Mat 27.15-28; Mar 15.6-15; Ioan 18.39--19.16

13Na bör̂i kâ vèâi pâi pa winô i pâi pa nâânévâ na Pilato mâ bör̂i pa vi winô mâ pâr̂â kâmö, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index