Search form

Luc 23:26

É Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Ioan 19.17-27

26Cér̂é mö ké yörhèè Ièsu, cér̂é bör̂i tuwir̂i Simona wi xè Kuréné, ré mi xè kaa mar̂a, mâ nââ rö bèègûr̂û-é sataurö cè ki kââ rhaadè Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index