Search form

Luc 23:44

Pèii Mé I Ièsu

Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Ioan 19.28-30

44Na bör̂i orê na névâ rhavûû rèi goowé karèè kwéyë rua i tè ye-a i mèèxa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index