Search form

Luc 23:50

É Nââ Ièsu Rö Dèxâ Kaa Vi Uyû

Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Ioan 19.38-42

50Aè tö rhûû, ökâré dèxâ kâmö néé-é na Ioséfa, kâmö ka winô mâ ka e mâ târi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index