Search form

Luc 24:1

Ké Mör̂u Tëë i Ièsu

Mat 28.1-10; Mar 16.1-8; Ioan 20.1-10

1Tèi nédaa ka baayêr̂î néjêr̂ê ar̂ii, tèi wêê daa, cér̂é bör̂i vi na ka tö rhûû kaa vi uyû xar̂a pâr̂â kââ ka borhêê ré cér̂é kâ vè tö vâ na pâr̂â powè-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index