Search form

Luc 24:36

Na Pèri Vèa-È Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mat 28.16-20; Mar 16.14-18; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8

36Cér̂é mö ké vi tëvë wa pâr̂â kââ-ré, na bör̂i tömâ rö négowé né-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na nâânévâ!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index