Search form

Luc 3:17

17Na tö köwi-e na pè ku vè puu; nè yè nyââmöi ka tö ka lai xi-e, mâ ka vèâi pâr̂â pwêê bélé rö mwâ waamwâ xi-e, aè nè yè kèr̂i pâr̂â ùùr̂ù rö dèxâ kêmör̂u ka da tâwai mé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index