Search form

Luc 4:38

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

Mat 8.14-17; Mar 1.29-34

38Na wê tù xè mwâ waa ar̂ii, na bör̂i pwa rö wêê mwâ Simona. Na tö-i na pâni bwè i Simona xar̂a pèii pixê ka kau. Cér̂é bör̂i vi pëër̂ii vè ki-e yè Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index