Search form

Luc 4:42

Na Vi Pur̂â Na Ièsu Rö Pâr̂â Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 4.23; Mar 1.35-39

42Aè na wê daa, na bör̂i wê tù, mâ vi na dèxâ kaa töö ka yèri kâmö rö-i. Aè cér̂é wê mèyè-è na pâr̂â kâmö wânii, cér̂é bör̂i wê pwa yèr̂i-e mâ aʼrhua-è cè ki da virai-r̂é

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index