Search form

Luc 5:1

Na Aʼyè Pâi Pa Pâgür̂ü Ka baayê Na Ièsu

Mat 4.18-22; Mar 1.16-20

1Bör̂i tèi dèxâ nédaa, wè cér̂é dö pavia pwânûr̂i-e pwêr̂ê nô i Bâô na pâr̂â kâmö wânii, aè ce wè na wê tömâ rö kâr̂âwâ nérhëë rö Génésarèt.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index