Search form

Luc 5:12

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Kö Pâr̂ê Na Ièsu

Mat 8.1-4; Mar 1.40-45

12Na wê tö dèxâ névâ, tö rhûû dèxâ kâmö ka yarui-e na pâr̂ê, wè na tö rhûû Ièsu, na bör̂i tâ nôô ria i némèè rö bwêê jë mâ bëia yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, nè tövu-i na gè yè tâwai nyââmöi-nya e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index