Search form

Luc 5:14

14Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Koa yè êr̂ê yè dèxâ kâmö. Vèr̂i mâ pèri vèa-i yè kâmö ka vi ye êê pwaér̂ö, mâ nââ yè-è pè ëi yè-è ké nyââmöi-i, ûr̂û ké êr̂ê mâʼ i Mosé, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index