Search form

Luc 5:19

19Aè na wê tâ cérè xè-i ké dö cee vi pavia-r̂é i pâr̂â kâmö, cér̂é bör̂i tèi rua rö gwâ mwâ mâ ngëyûi, mâ lèèi ria kâmö ka pèii xar̂a bwêêvè xi-e rö négowé mwâ rö némèè Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index