Search form

Luc 5:33

Ièsu Mâ Ké Tö mêr̂ê

Mat 9.14-17; Mar 2.18-22

33Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wêr̂êi na pâr̂â pa pwêr̂ê wa Ioané, wè cér̂é tö mêr̂ê vè pôr̂ô, mâ pwaér̂ö na ûr̂û-ré bar̂ee na paxa pwêr̂ê wa pâr̂â farésaiö, aè pâlè-i, wè cér̂é ara mâ wâyö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index