Search form

Luc 6:17

Na Aʼpâgür̂ü Mâ Na Pè Mör̂u Na Ièsu

Mat 4.23-25

17Na bör̂i vi ria cér̂é, mâ tömâ rö dèxâ bwêê dè ka vi tö e, wè cér̂é wê tö-i na pâr̂â pa pôr̂ô yéyé xè-i pâi paxa pwêr̂êwaa-è, mâ pa mi xè-i pâr̂â ba xè Juda, mâ xè Iérusalèm, mâ xè pwar̂awiè rö Tyro mâ Sidona; wè cér̂é wê rhau mi na ka pwêr̂ê, mâ cè ké-r̂é mör̂u rai pâr̂â pèii xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index