Search form

Luc 6:4

4rö ké vi ru xi-e rö mwâ i Bâô, mâ pè var̂awa xè-i kwââvâr̂â né pè tö vèa ar̂ii, mâ kâi, mâ nââ bar̂ee yè-r̂é pâ béé vâr̂â xi-e, aè na wê ar̂ii na ké yè kâi, na e rö na pâi pa vi ye êê pwaér̂ö?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index