Search form

Luc 6:6

Kâmö Ka Mé Na Köwi-E

Mat 12.9-14; Mar 3.1-6

6Bör̂i tèi dèxâ nédaa ar̂ii, wè na wê vi ru rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu, mâ vi pur̂â. Na bör̂i tö-i na dèxâ kâmö ka mé na köwi-e é gaamëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index