Search form

Luc 8:26

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Oè Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 8.28-34; Mar 5.1-20

26Cér̂é bör̂i cir̂i rö névâ rö Gérasa, ré tö vè pâr̂i Galilé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index