Search form

Luc 8:29

29Wè na wê vi câwâ yè ko yaané na Ièsu cè ki tù xè-i kâmö ré na wê oè xiréé mâ. Aè é wê târ̂î kâmö ré na na tö êê pö, mâ é nââ vaö rö duö köwi-e xè ria, aè na bâ kerher̂e, na bör̂i pè xi-e na pâr̂â nékaê na u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index