Search form

Luc 8:4

Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mat 13.1-9; Mar 4.1-9

4Aè cér̂é wê vi ya vèâi-r̂é na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, mâ cér̂é mi ua-è na pâr̂â kâmö mi xè pâr̂â névâ, na bör̂i êr̂ê dèxâ yeyèè na Ièsu, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index