Search form

Luc 8:40

Pûr̂ûbwè Yar̂i I Jaïrus Mâ Bwè Ka Paxè Mêr̂ê Ièsu

Mat 9.18-26; Mar 5.21-43

40Na wê pwa tëë na Ièsu, cér̂é bör̂i cëi-e na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, wè cér̂é wê bâ tö târ̂î-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index