Search form

Luc 8:9

Ki-yé Ré Na Bâ Tëvë Rö-I Yeyèè Na Ièsu

Mat 13.10-17; Mar 4.10-12

9Cér̂é bör̂i ërëwaa Ièsu na pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê jië na nô né yeyèè-ré?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index