Search form

Luc 9:21

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-e

Mat 16.20-28; Mar 8.30--9.1

21Na bör̂i yakoa mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é da êr̂ê vèa tëë yè dèxâ kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index