Search form

Luc 9:48

48mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Ö kâmö ré yè cëi o yar̂i-a rö-i néé-nya wè nè yè cëi-nya bar̂ee na ce. Aè ö kâmö ré cëi-nya, wè na cëi ce ré tùr̂ùwaa-nya. Wè ö kâmö ré yè yar̂i vi kwéjî rö pwar̂a-ve, wè ce ré vi kwéjî.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index