Search form

Marc 1:29

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Paxa Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

Mat 8.14-17; Luk 4.38-41

29Cér̂é wê tù xè mwâ waa ar̂ii, cér̂é bör̂i vi cér̂é Iakobo mâ Ioané na wêê mwâ i Simona mâ Adèrè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index