Search form

Marc 1:40

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Kö Pâr̂ê Na Ièsu

Mat 8.1-4; Luk 5.12-16

40Na bör̂i pwa yèr̂i-e na dèxâ kâmö ka kö pâr̂ê, mâ bëia yè-è, mâ yùù duö béé â-ê, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè tövu-i, na gè yè tâwai nyââmöi-nya e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index