Search form

Marc 1:5

5Cér̂é bör̂i rhau vi ua-è mi na pâr̂â kâmö rö névâ rö Juda mâ tö Iérusalèm, na bör̂i batiyi-r̂é na ce rö kar̂ö rhëë Ioridanô, wè cér̂é êr̂ê vèa nô ka yaané xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index