Search form

Marc 10:13

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mat 19.13-15; Luk 18.15-17

13Cér̂é bör̂i rhiè mi yè-è bör̂i o yar̂i, cè ki dö paxè-r̂é na ce. Aè cér̂é kurher̂e yè pâr̂â kâmö ré pè xé-r̂é mi na pâi pa pâgür̂ü.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index