Search form

Marc 10:30

30wè nè yè cëi ré rèi nédaa xina ka vi kwéjî rai kanii kâmö kâmö, rö-i pâr̂â wêê mwâ, mâ néparii, mâ béé ër̂i, mâ pâni, mâ pâlè-è, mâ döwö, xar̂a bar̂ee kôjuwaa, aè tèi ka tö yawi ka yè pwa mi, wè nè yè cëi mör̂u ka da tâwai yèri.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index