Search form

Marc 10:32

Na Êr̂ê Vè Pèkarir̂i Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 20.17-19; Luk 18.31-34

32Cér̂é wê tö wêyê, mâ tèi vi na Iérusalèm, na bör̂i vâr̂â baayêr̂î-r̂é na Ièsu. Aè cér̂é wê vi rhèè, mâ vi ua-è xar̂a bar̂a. Na bör̂i pa vèâi mi pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u na ce, mâ rhavûû ké yè êr̂ê vèa yè-r̂é pâr̂â kââ ré yè pwa yèr̂i-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index