Search form

Marc 10:42

42Na bör̂i aʼyè-r̂é na Ièsu mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Gëve tâwai êr̂ê, cér̂é ré yè tâ néxâi ké yè târ̂î xé-r̂é névâ, wè cér̂é câwâ rö-i mör̂ö, aè cér̂é winô bar̂ee rö-i mör̂ö na cér̂é pâr̂â ör̂ökau pa béé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index