Search form

Marc 10:46

Na Pè Mör̂u Bartiméo Ka Bwi Na Ièsu

Mat 20.29-34; Luk 18.35-43

46Na wê pwa rö Iériko na Ièsu. Na wê vi rua xè-i tëë, cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ ba pa pôr̂ô, na bör̂i wê cuè rö arher̂e wêyê na o i Timéo wè Bartiméo, kâmö ka bwi, nêr̂ê-ê na ké yè ânââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index