Search form

Marc 11:15

Ièsu Rö Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 21.12-17; Luk 19.45,46; Ioan 2.13-22

15Cér̂é bör̂i pwa rö Iérusalèm. Na wê vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, na bör̂i rhavûû ké yayâwâ pâr̂â paxa vi rhöwö mâ urhii, mâ puwir̂i ria pâr̂â taapër̂ë i paxa vi rhöwö mwâné, mâ pâr̂â kaa cuè i pâi paxa vi rhöwöi mawi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index