Search form

Marc 11:17

17Mâ na aʼpâgür̂ü yè-r̂é êr̂ê: «Na wêr̂êi, na da êr̂ê na ka yu mâ êr̂ê: “É yè aʼyè mwâ xi-nya êr̂ê mwâ vi pwaér̂ö i bwêêiapâ wânii. Aè gëve pugèwè-è cè ki mwâér̂é i pâr̂â kâmö pa pâr̂â!”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index