Search form

Marc 11:23

23Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê: “Ö kâmö ré yè êr̂ê yè gwêêwè-a êr̂ê, vi xè-a na gèi mâ yer̂e-i ö nérhëë, ö kâmö ré ka da wii na vi rhèè rö wêê nénââ xi-e, aè na tâ néwèi êr̂ê, nè mâ pwa na pè yexèvè ö kââ-ré na êr̂ê, wè nè yè yexèvè yè-è.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index