Search form

Marc 11:27

Na Mi Xè-Wè Na Kaa Vi Winô I Ièsu

Mat 21.23-27; Luk 20.1-8

27Cér̂é wê pwa tëë rö Iérusalèm, aè na tö-a vi mi mâ vi vèr̂i na Ièsu rö mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa yu ga mâ pâi béâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index