Search form

Marc 12:13

Mwâné É Yùè Yè Kaisara

Mat 22.15-22; Luk 20.20-26

13Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa bör̂i rai pâi pâ farésaiö mâ pâ kâmö i Héroda cè ké-r̂é vi na ka wéa yè yër̂ë-è né ké yè tëvë i Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index