Search form

Marc 12:6

6Na tö-i bar̂ee na o xi-e ka dö rhaaxâ r̂ö, mâ dö wêê nénââ xi-e, na bör̂i tùr̂ùwaa-è rhaadè-r̂é, êr̂ê: “Na ûr̂û cér̂é yè pè kau-é.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index