Search form

Marc 13:12

12Aè kaar̂u néduarii, wè nè vi ârui pâdii-e yè pèii mé na dèxâ, na ûr̂û-ré na pevaa yè o yar̂i xi-e, mâ pâlè, wè cér̂é yè tömâ yè dua ër̂i-r̂é mâ yö vè mii-r̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index