Search form

Marc 13:20

20Nè yè da pè duwê pâr̂â nédaa-ré mâ na Ör̂ökau, nè yè bör̂i yèri aau dèxâ kar̂ö ka yè mör̂u, aè na wê pè duwê pâr̂â nédaa-ré na ce xè-i cér̂é ré na wê pâbir̂i-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index