Search form

Marc 13:22

22Wè cér̂é yè tömâ rua na pâr̂â Kérisö pa vee, mâ pérövéta paxa vee, mâ cér̂é yè tö-a êr̂ê vèa pâr̂â pètâbâ mâ ar̂inadö é yè buèi cè ké-r̂é pè vi mür̂ü-r̂é pâi ré é pâbir̂i-r̂é, na ki pâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index