Search form

Marc 13:24

Ké Yè Pwa I O I Kâmö

Mat 24.29-31; Luk 21.25-28

24«Tèi nédaa nédèè pâr̂â bwêêpë ré é, nè yè bör̂i orê na mèèxa, nè yè da waa tëë na var̂ui,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index