Search form

Marc 13:28

Vi Aʼpâgür̂ü Xè-I Mi Bââwê

Mat 24.32-36; Luk 21.29-33

28«Aè tâ vi aʼpâgür̂ü na gëve nô né yeyèè né bââwê, wè na mö ké kör̂u na pâr̂â jië, mâ yâ kôr̂ô na dee-é, gëve tâwai êr̂ê na tö vè ubwa na nékaré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index