Search form

Marc 13:3

Ké Waa Vè Yaané Mâ Ké Kôjuwaa

Mat 24.4-8; Luk 21.8-11

3Na wê cuè rö gwêêwè né Élaiö na Ièsu, mâ na tö vër̂ëë yè mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è vidù na Pètèru mâ Iakobo, mâ Ioané mâ Adèrè, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index