Search form

Marc 13:9

9Pâr̂â kââ-ré, wè na ka rhavûû rö bwêêpë. Aè gëve, wè, gëve waa tö rhûû-ve rö. Wè cér̂é yè kâyâi-ve yè paxa vi rhôôr̂u, mâ pâr̂â mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda, mâ cér̂é yè kujir̂è-ve, mâ yörhèè-ve rö némèè pâr̂â gavana mâ ör̂ökau ka kau, na pûû-é na néé-nya, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index